Werkwijze

  • Afspraken zijn mogelijk via de link ' een afspraak maken' aan de rechterkant van de website. 
  • Tijdens het eerste gesprek wordt de reden van aanmelding en de verwachtingen besproken. Er wordt een beeld gevormd van de problematiek. Samen zal bekeken worden wat de verdere mogelijkheden zijn.
  • Alles wat tijdens de sessies verteld wordt valt onder beroepsgeheim en is dus vertrouwelijk.
  • Het aantal afspraken is afhankelijk van de problematiek.